STICHTING STERKIN

Bestuur Sterkin

Het Sterkin bestuur staat onder voorzitterschap van de heer Drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels, een zeer ervaren bestuurder en politicus. Voorts zijn in het Sterkin bestuur onderstaande organisaties vertegenwoordigd, die een relatie hebben met de installatiebranche: 

  • Enexis is een netbeheer van gas- en elektriciteitsnetten. Door deelname in het bestuur blijft de netbeheerder contact houden met de installatiewereld.
  • VEWIN vertegenwoordigt de drinkwaterbedrijven. Deelname in het bestuur is gebaseerd op de wettelijke controletaak taak van de drinkwaterbedrijven volgens de Drinkwaterwet.
  • KIWA is gespecialiseerd in het certificeren van producten en diensten voor de installatiemarkt. De inbreng in het bestuur is de gedurende vele jaren opgebouwde ervaring met certificatie van producten en diensten en de kennis van regelgeving en veiligheid van vooral gas- en watertechnische installaties.
  • Hampden Insurance Group B.V. is een verzekeraar en één van de pioniers in de (her)verzekerings run-off sector, in de zeventiger jaren zijn zij in de Engelse markt met haar activiteiten gestart.

De voorzitter De heer Drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels is voorzitter van Sterkin. Hij is in zijn lange carrière o.a. fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de VVD, Minister van VROM, en Commissaris van de Koningin in Friesland geweest. Daarnaast heeft de heer Nijpels tal van andere (bestuurs-) functies .

Voorzitter

De heer Drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels is voorzitter van Sterkin. Hij is in zijn lange carrière o.a. fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de VVD, Minister van VROM, en Commissaris van de Koningin in Friesland geweest. Thans heeft de heer Nijpels tal van andere (bestuurs-) functies.

Vice voorzitter

De heer Drs. R.B.A van der Leeuw bekleedt de functie van vice voorzitter. Hij is directeur Infra bij Enexis B.V.

 

Secretaris

De heer Mr. J.E.B. (Elbert-Jan) Offereins is de secretaris. Hij is bestuursvoorzitter van Hampden Insurance Group B.V.

   

Penningmeester

De heer Ir. M.L.D. (Mindert) van Rij is de penningmeester. Hij is divisie directeur bij Kiwa te Apeldoorn.

Algemeen bestuurslid

De heer Drs. Ing. R.J. (Rob) Eijsink is algemeen bestuurslid. Hij is secretaris Bodem en Infrastructuur van het bureau belangenbehartiging van de VEWIN te Den Haag.

 

Over Sterkin

Sterkin is een onafhankelijk keurmerk, dat de aanleg van veilige installaties bevordert.

Contact

Postadres: Postbus 20127, 7302 HC  Apeldoorn
Telefoon: 055 - 744 00 25
E-mail: info@sterkin.nl