STICHTING STERKIN

Wettelijke regeling gasverbrandingstoestellen

Sterkin pleit voor erkenningsregeling t.b.v. (kleine) installatiebedrijven.

Het ministerie van BZK heeft op 31 januari 2018 haar plannen voor de wettelijke regeling m.b.t. gasverbrandingstoestellen openbaar gemaakt. Dit hebben de Sterkin erkenden kunnen lezen in de laatste nieuwsbrief.
Deze plannen treft u hier aan. Tot en met 28 februari 2018 is het voor iedereen mogelijk om hierop bij het ministerie te reageren.
De regeling heeft zowel betrekking op zowel aanleg als op onderhoud van CV-installaties en andere gasverbrandingstoestellen.

In de plannen wordt uitgegaan van een certificatieregling  onder accreditatie en niet van een erkenningsregeling. Certificatie is voor kleine installatiebedrijven in verhouding erg duur en brengt veel administratieve handelingen met zich mee. Met name kleine installatiebdrijven zitten hier niet op te wachten. 
Als deze plannen ongewijzigd worden doorgezet, dan vreest Sterkin voor het verdwijnen van kleine installatiebedrijven uit deze markt.. 
Het verdwijnen  zou leiden tot een tekort aan vakmensen en prijsopdrijving voor consumenten.

Sterkin is van mening dat met een erkenningsregeling hetzelfde veiligheidsniveau en kwaliteitsniveau kan worden behaald als met een certificatieregeling.
Ook past een erkenningsregling binnen de wet- en regelgeving en sluit ook goed aan bij het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

De volledige door Sterkin bij het ministerie van BZK ingediende brief kunt u in de bijlage lezen. 

Over Sterkin

Sterkin is een onafhankelijk keurmerk, dat de aanleg van veilige installaties bevordert.

Contact

Postadres: Postbus 20127, 7302 HC  Apeldoorn
Telefoon: 055 - 744 00 25
E-mail: info@sterkin.nl