STICHTING STERKIN

Wettelijke erkenningsregeling en erkenningsregeling 2.0 zijn verschillende regelingen

Wij krijgen veel vragen over de wettelijke erkenningsregeling voor gastoestellen en over de erkenningsregeling 2.0.
Dit zijn twee compleet verschillende regelingen. De overheid buigt zich thans over de eisen en voorwaarden van de wettelijke erkenningsregeling voor gastoestellen.
Erkenningsregeling 2.0 is een ontwerp regeling voor verschillende vakgebieden, die strengere eisen heeft dan de huidige erkenningsregelingen en voorziet in de toenemende kwaliteitsvraag van afnemers. Met deze regeling wordt onder meer beoogd te voldoen aan de zwaardere eisen in het kader vande wet Private Kwaliteitsborging.

 

Over Sterkin

Sterkin is een onafhankelijk keurmerk, dat de aanleg van veilige installaties bevordert.

Contact

Postadres: Postbus 20127, 7302 HC  Apeldoorn
Telefoon: 055 - 744 00 25
E-mail: info@sterkin.nl