STICHTING STERKIN

Recycling ketels

NOTITIE VFK Regeling AEEA recycling van cv-ketels

Hierbij informeren we u over een wetswijziging die invloed heeft op de recycling van oude cv-ketels. Door een beslissing van het ministerie van Infrastructuur en Milieu vallen cv-ketels onder de wettelijke regeling voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), die sinds 14 februari 2014 van kracht is.
De regeling AEEA is terug te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-2975.html 

Het gevolg is dat in Nederland aantoonbaar minimale percentages op een juiste manier gerecycled dienen te worden. Om hieraan te kunnen voldoen als sector is het van belang dat alle partijen meewerken om de retourstromen legaal in te richten. Voor installatiebedrijven kan dit consequenties hebben. Dat lichten we met dit schrijven toe.

WEEELABEX verwerkers
Voor elektrische goederen heeft het tot gevolg dat per 1 juli 2015 het wettelijk verplicht is om als verwerker WEEELABEX gecertificeerd te zijn. Bij het afvoeren van cv-ketels, dient u hier rekening mee houden.
Dit houdt onder andere in dat alleen deze gecertificeerde verwerkers een cv-ketel mogen verwerken. 
WEEELABEX gecertificeerde verwerkers zijn terug te vinden op de website van het Nationaal (W)EEE Register: http://www.nationaalweeeregister.nl/nederlands/verwerkers-en-exporteurs.html Gestelde normen De VFK gaat de recycle percentages van CV ketels inzichtelijk maken. Daarvoor is het van belang dat installatiebedrijven oude ketels via de juiste en legale (WEEELABEX) kanalen inleveren of laten ophalen.
Installatiebedrijven kunnen hierover uiteraard zelf afspraken maken met genoemde gecertificeerde verwerkers. De VFK zal alle gecertificeerde bedrijven verzoeken mee te werken aan de administratieve afhandeling, zodat er invulling kan worden gegeven aan de verplichte afmelding aan het ministerie.

Deze afmelding zal de VFK verzorgen en voor haar rekening nemen. We gaan er vanuit dat we u hiermee passend geïnformeerd hebben en vertrouwen op uw medewerking, zodat we als gehele sector aan de wettelijke verplichting kunnen voldoen zonder verdere administratieve lasten.
Heeft u nog vragen? U kunt dan contact opnemen met het secretariaat van de VFK te bereiken op 088 400 85 09.

Met vriendelijke groet,
Namens de VFK
H.Sijbring
Voorzitter

Over Sterkin

Sterkin is een onafhankelijk keurmerk, dat de aanleg van veilige installaties bevordert.

Contact

Postadres: Postbus 20127, 7302 HC  Apeldoorn
Telefoon: 055 - 744 00 25
E-mail: info@sterkin.nl