STICHTING STERKIN

Rapport onderzoeksraad voor veiligheid inzake koolmonoxide

Op 18 november is de onderzoeksraad voor veiligheid een rapport gepresenteerd met als titel “Koolmonoxide: Onderschat en onbegrepen gevaar”. 
De onderzoeksraad heeft geconcludeerd dat met name door CV-installaties toch te veel ongelukken geschieden. Sterkin onderschrijft dit, zoals gezamenlijk geconcludeerd in de branche: ieder ongeval is er één teveel. 
Sterkin streeft al sinds haar oprichting naar (verdere) verbetering van de veiligheid van installaties in Nederland en voelt zich gesterkt om de reeds ingeslagen weg nog nadrukkelijker te volgen. Sterkin controleert de door haar erkende installateurs en uitgevoerde werken systematisch en dit zullen wij onverkort blijven uitvoeren.
Ook de voorlichting van installateurs door middel van onze vakbladen en voorlichtingsbijeenkomsten zullen wij onverminderd voortzetten en zo mogelijk uitbreiden.

Sterkin kan zich in aanbevelingen van het rapport vinden en wil graag in goed overleg met de verantwoordelijke ministeries onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de veiligheid van de burger te verhogen. 

Over Sterkin

Sterkin is een onafhankelijk keurmerk, dat de aanleg van veilige installaties bevordert.

Contact

Postadres: Postbus 20127, 7302 HC  Apeldoorn
Telefoon: 055 - 744 00 25
E-mail: info@sterkin.nl