STICHTING STERKIN

Nieuwe erkenningsregeling voor gastoestellen REGT 2016

Sterkin heeft gemeend dat het noodzakelijk is voor de installatiebranche dat er een erkenningsregeling is, in aanvulling op reeds bestaande erkenningsregelingen, die mede omvat het onderhoud van de gastoestellen, zoals CV-ketels, geisers en gaskachels. De REGT 2016

In de installateursmarkt en bij consumenten is onrust ontstaan over het koolmonoxidegevaar met betrekking tot gasverbrandingstoestellen. Deze onrust is mede ontstaan naar aanleiding van een onderzoeksrapport door de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar CO-ongevallen met gasverbrandingsinstallaties.

Met de nieuwe erkenningsregeling beoogt Sterkin te voorzien in de behoefte van de markt aan een goede erkenningsregeling, waarbij veel aandacht wordt besteed aan het controleren van de veiligheid van toestellen en installaties, aan (bij-) scholing en persoonserkenning. Nieuw ten opzichte van reeds bestaande erkenningsregeling op gastechnisch gebied zijn onder meer:
• Persoonserkenning
• Specifiek gericht op onderhoud
• De mogelijkheid tot verplichte bij- en nascholing
• Het geven van aanwijzingen hoe de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
• Inspectie op onderhoudswerkzaamheden en indien van toepassing eveneens op plaatsing van toestellen.

Hiermee is deze erkenningsregeling in feite ook een uitbreiding op de reeds bestaande Gastechnische erkenningsregeling (REG 2008) van Sterkin. Een REG 2008 Erkende voldoet niet automatisch aan de vereisten voor de REGT 2016 erkenningsregeling en vice versa. Daar deze twee erkenningsregelingen echter wel nauw verwant zijn en Sterkin een NON-profit organisatie is, krijgen bedrijven die erkend zijn voor beide erkenningsregeling een korting van € 60 op de jaarbijdrage van de REG 2008.

Zie hier de integrale tekst van de regeling.

Direct inschrijven? Klik hier.

Over Sterkin

Sterkin is een onafhankelijk keurmerk, dat de aanleg van veilige installaties bevordert.

Contact

Postadres: Postbus 20127, 7302 HC  Apeldoorn
Telefoon: 055 - 744 00 25
E-mail: info@sterkin.nl