STICHTING STERKIN

KvINL en Sterkin verheugd over verplichte regeling cv-installaties

Vanaf 2019 wettelijk verplichte erkenningsregeling voor aanleg en onderhoud cv-installaties

Minister Blok heeft op 19 december 2016 de Tweede Kamer laten weten voorstander te zijn van een wettelijke erkenningsregeling voor installateurs voor het aanleggen en onderhouden van cv-installaties. KvINL en Sterkin zijn verheugd over de komst van deze wettelijk verplichte regeling. De beide stichtingen, verantwoordelijk voor kwaliteitsregelingen en -verbetering in de installatiebranche, zijn van mening dat zij met een wettelijke verplichting en een aanscherping van de bestaande regelingen de kwaliteit en de veiligheid van cv-installaties aanzienlijk beter kunnen borgen.

Minister Blok schrijft aan de Tweede Kamer dat hij vanaf 2019 een wettelijk verplichte regeling wil invoeren en verwijst daarbij naar het eindrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV). De OvV deed recentelijk onderzoek naar ernstige ongelukken met koolmonoxide door cv-installaties. Het eindrapport van de Onderzoeksraad bevestigt het standpunt van Sterkin en KvINL dat de branche voor de benodigde kwaliteit en veiligheid van installaties niet meer kan volstaan met uitsluitend het stellen van eisen aan een 'technisch beheerder'. Met de minister zijn beide organisaties van mening dat we een deel van de kwaliteitsverbetering moeten zoeken in aanvullende eisen aan de uitvoerend monteur(s). Ook is er een controle nodig op de uitgevoerde werkzaamheden, inclusief een adequaat sanctiesysteem. 

Openbaar register

Een andere vereiste is een goede herkenbaarheid van de vakbekwame bedrijven door middel van een openbaar register in de vorm van een website. Zo'n register zal ook bijdragen aan een verdere verbetering van de kwaliteit binnen de installatiebranche. Het hanteren van een door de minister genoemd, eenduidig beeldmerk vergroot eveneens de herkenbaarheid in de markt.

Samen één erkenningsregeling

Hoewel de minister zich heeft uitgesproken voor het opzetten van één uniform wettelijk kader, waaronder meerdere regelingen vallen, zullen Sterkin en KvINL gezamenlijk één erkenningsregeling hanteren. Een dergelijke aanpak vergroot volgens beide organisaties de transparantie in de markt. Eén erkenningsregeling schept duidelijkheid richting opdrachtgevers en komt meer tegemoet aan het verwachtingspatroon dat opdrachtgevers van de installatiebranche mogen verwachten.

Over KvINL

KvINL is ontstaan uit de fusie van KBI (Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector) en SEI (Stichting Erkenning Installatiebedrijven) en is opgericht voor de kwaliteitsborging binnen de Installatiesector. Opdrachtgevers, aanbieders en overheden werken binnen KvINL samen aan een onderscheidend en gegarandeerd kwaliteitsniveau van producten, processen en diensten in de installatiesector. Installatiebedrijven kunnen bij KvINL terecht voor het voldoen aan erkenningen en certificeringsregelingen.

Over Sterkin

De doelstelling van Stichting Sterkin is het bevorderen van de aanleg van veilige installaties. Hiertoe voert Sterkin een aantal erkenningsregelingen voor de installatiebranche uit en verzorgt ze voorlichting aan installateurs. Het voeren van erkenningsregelingen was een taak die vroeger bij de energiebedrijven was ondergebracht. In 2003 hebben deze bedrijven dit overgedragen aan de volledig onafhankelijke Stichting Sterkin

 

Over Sterkin

Sterkin is een onafhankelijk keurmerk, dat de aanleg van veilige installaties bevordert.

Contact

Postadres: Postbus 20127, 7302 HC  Apeldoorn
Telefoon: 055 - 744 00 25
E-mail: info@sterkin.nl