STICHTING STERKIN

InstallQ erkenningsregeling 3.0 voor Elektra, Gas en Water

Geachte erkend installateur,

Zoals u waarschijnlijk al heeft gelezen zijn de stichtingen KvINL en Sterkin met ingang van 1 januari 2019 gefuseerd in een nieuwe stichting, InstallQ geheten.

Bijgevoegd ontvangt u de conceptversie van de Erkenningsregelingen (3.0) voor Elektra, Gas en Water van 11 januari 2019. U ontvangt de erkenningsregelingen, tezamen met een informatief document met achtergrond informatie, die voor commentaar is uitgezet als onderdeel van het herzieningstraject waarover u eerder bent geïnformeerd. Qua eisen zijn er weinig veranderingen ten opzichte van de versie van medio 2018. De in 2018 ontvangen kritieken vanuit de KvINL erkende bedrijven zijn in de documenten verwerkt.

InstallQ heeft het voornemen om met ingang van 1 juli 2019 deze nieuwe Erkenningsregelingen (3.0) te implementeren. Tot die tijd is uw huidige erkenning Gas, Water en/of Elektra (Sterkin en/of KvINL) onverkort geldig. In de periode juli 2019 – januari 2021 zal er een overgangsregeling gelden die ertoe moet leiden dat met ingang van januari 2021 alle bij InstallQ aangesloten erkende bedrijven voor Elektra-, Gas- en Drinkwaterinstallaties werken volgens de nieuwe 3.0 erkenningsregelingen.

We nodigen u van harte uit om deze toekomstige erkenningsregelingen door te nemen en van commentaar te voorzien. Gelieve hiervoor de eveneens aangehechte commentarentabel te gebruiken en de commentaren in te dienen via het secretariaat InstallQ. Graag ontvangen wij uw commentaren met eventuele opmerkingen uiterlijk vrijdag 15 februari 2019.

Bedrijven met een dubbele erkenning
Er is een behoorlijk aantal bedrijven dat eenzelfde erkenning en hetzelfde vakgebied heeft vanuit KvINL en ook vanuit Sterkin. Bedrijven met een dubbele erkenning kunnen er voor kiezen eenzelfde erkenning op te zeggen. Aangezien controle van werkzaamheden een verplicht onderdeel wordt van de 3.0 erkenning, ligt het voor de hand om bij een opzegging van een dubbele erkenning de betreffende KvINL-erkenning(en) op te zeggen, omdat deze niet gebaseerd is/zijn op deze controle. In ieder geval zal met ingang van januari 2021 de KvINL erkenning vervallen.

Indien u meer informatie nodig heeft dan zijn wij hiervoor bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

Wil van Ophem

Directeur technische zaken

Over Sterkin

Sterkin is een onafhankelijk keurmerk, dat de aanleg van veilige installaties bevordert.

Contact

Postadres: Postbus 20127, 7302 HC  Apeldoorn
Telefoon: 055 - 744 00 25
E-mail: info@sterkin.nl