STICHTING STERKIN

Installateursavonden voor de Watertechnisch installateur 2018

Nieuwe norm in bestaand pand

Nederland bevindt zich aan het begin van een energietransitie. We worden daarmee minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en gaan meer decentraal energie opwekken. In nieuwbouw zijn nieuwe installatieconcepten vaak relatief gemakkelijk in te passen. Maar hoe zit dat bij renovaties en aanpassingen in bestaande bouw?

Hoe pas je nieuwe installatieconcepten zoals warmtepompen toe in een bestaand pand? Wat zijn de noodzakelijke maatregelen bij warmwatertapinstallaties en zonneboilers, en hoe dient het onderhoud en beheer te worden ingericht? En hoe beïnvloedt dit de mogelijke groei van Legionella? Tijdens de installateursavonden krijgt u daar een duidelijk beeld van door de interactieve presentaties. Zo komen de nieuwe Waterwerkbladen aan bod, met de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de vorige versies, net als de nieuwe installatieconcepten. De avonden duren drie uur en zijn inclusief een eenvoudig buffet. Door een van de avonden bij te wonen, bent u weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en belangrijkste veranderingen in het vak van watertechnisch installatiewerk. We hebben de Technische Unie opnieuw bereid gevonden locaties ter beschikking te stellen. Zo lukt het om de kosten van deze avonden laag te houden.

Programma    
16:30 – 17:00      Zaal open en ontvangst
17:00 – 17:15   Opening door Sterkin
17:15 – 18:00   Presentatie nieuwe ontwikkelingen:
    - warmwatertapinstallaties
    warmtepompinstallaties
    zonneboilers
18:00– 18:15   Legionellavrije installaties
18:15 – 18:30      Presentatie Technische Unie
18:30 – 19:00   Pauze met avondeten (eenvoudig buffet)
19:00 – 20:00      Presentatie en discussie:
    ontwerp & aanleg
    onderhoud & beheer
20:00      Afsluiting
     
Locaties (Technische Unie) en data
30 oktober   Maastricht     (gewijzigde datum)

Voorwaarden
De kosten bedragen € 65,- p.p. excl. BTW. U kunt zich opgeven per e-mail: secretariaat@sterkin.nl of fax: 055-7440029. Na aanmelding krijgt u van ons een rekening en na ontvangst van uw betaling zullen wij u de locatiegegevens verstrekken. Uw betaling dient uiterlijk 10 werkdagen voor de bijeenkomst op onze rekening te zijn bijgeschreven. Annulering tot 10 werkdagen voor aanvang is kosteloos. Bij annulering tot 3 werkdagen voor de bijeenkomst zullen wij u 50 % van de reeds gedane betaling retourneren. Bij latere annulering is het volledige bedrag verschuldigd. Als alternatief is in overleg wijziging van de door u gekozen bijeenkomst naar een andere datum en locatie meestal mogelijk.
 

Heeft u nog vragen over de installateursbijeenkomsten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail info@sterkin.nl of per telefoon: 055-744 0025. Graag tot ziens op een van de bijeenkomsten!

Over Sterkin

Sterkin is een onafhankelijk keurmerk, dat de aanleg van veilige installaties bevordert.

Contact

Postadres: Postbus 20127, 7302 HC  Apeldoorn
Telefoon: 055 - 744 00 25
E-mail: info@sterkin.nl