STICHTING STERKIN

Installateursavonden voor de Gastechnisch installateur 2018

Geluid een probleem bij uw klanten?

Een gebouw wordt niet gezond en energiezuinig zonder installatietechniek. Technieken als balansventilatie en warmtepompen zijn al bijna gemeengoed in utiliteit en raken steeds meer in zwang in woningen. De installaties die bijdragen aan een gezond binnenmilieu produceren vaak ongewenst geluid, waardoor gebruikers deze installaties uitzetten. Vanwege het ongewenste geluid van mechanische ventilatiesystemen is in Bouwbesluit 2012 een maximum gesteld aan de geluidsproductie van installaties voor warmteopwekking, warmteterugwinning en luchtverversing. In de presentatie komen de belangrijkste punten aan de orde om te komen tot een ontwerp dat voldoet aan de geluideis van 30 dB voor het installatie-geluidniveau.

Het rapport over koolmonoxide dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) eind 2015 heeft gepubliceerd heeft heel wat losgemaakt. Er staat op het gebied van de aanleg en inspectie van gasinstallatie nog veel te gebeuren. Er is namelijk gebleken dat er nogal wat schort aan de kennis en bekwaamheden van de mensen die de gastechnische werkzaamheden uitvoeren. U wordt bijgepraat over de gewijzigde normen NEN 1078 en NEN 8078 en verder komen de gewijzigde delen van de NPR 3378 aan de orde. Ook is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het programma
17.00 uur        Welkomstwoord Sterkin
17.05 uur        Wat kan Rensa voor u betekenen
17.15 uur        De nieuwste voorschriften voor gasleidingen en rookgasafvoeren
18.10 uur        Pauze met avondeten (eenvoudig buffet)
18.40 uur        Installatiegeluid in Bouwbesluit 2012
19.40 uur        Afsluiting en napraten
20.00 uur        Slot
 

Locaties
Door de medewerking van Rensa zijn we in staat de kosten voor deze bijeenkomsten laag te houden. Ze vinden plaats in de vestigingen van Rensa op de volgende data en plaatsen:
Dinsdag 2 oktober                    Arnhem (geannuleerd)
Dinsdag 9 oktober                    Amsterdam
Dinsdag 16 oktober                  Groningen

Voorwaarden

De kosten bedragen € 65,- p.p. excl. BTW. U kunt zich opgeven per e-mail: secretariaat@sterkin.nl of fax: 055-7440029. Na aanmelding krijgt u van ons een rekening en na ontvangst van uw betaling zullen wij u de locatiegegevens verstrekken. Uw betaling dient uiterlijk 10 werkdagen voor de bijeenkomst op onze rekening te zijn bijgeschreven. Annulering is tot 10 werkdagen voor aanvang kosteloos. Bij annulering tot 3 werkdagen voor de bijeenkomst zullen wij u 50% van de reeds gedane betaling retourneren. Bij latere annulering is het volledige bedrag verschuldigd. Als alternatief is in overleg wijziging van de door u gekozen bijeenkomst naar een andere datum en locatie meestal mogelijk.
 

Heeft u nog vragen over de installateursbijeenkomsten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail info@sterkin.nl of per telefoon: 055-744 0025. Graag tot ziens op een van de bijeenkomsten!

 

 

Over Sterkin

Sterkin is een onafhankelijk keurmerk, dat de aanleg van veilige installaties bevordert.

Contact

Postadres: Postbus 20127, 7302 HC  Apeldoorn
Telefoon: 055 - 744 00 25
E-mail: info@sterkin.nl