STICHTING STERKIN

Fusie KvINL en Sterkin per 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 fuseren de stichtingen KvINL en Sterkin tot de nieuwe organisatie Stichting InstallQ. Daarmee ontstaat één stichting die praktisch alle kwaliteitsregelingen voor de installatiebranche beheert en uitvoert. Door deze krachtenbundeling kunnen wij de duidelijkheid voor de bedrijven in de branche vergroten en de kosten beheersbaar houden. Uiteindelijke doel van InstallQ is om via deugdelijke kwaliteitsregelingen de kwaliteit en veiligheid van installaties in Nederland te vergroten en op die manier bij te dragen aan een veiliger Nederland.
Wat betekent dit voor u als installateur? Het gaat om een juridische fusie, dus alle bestaande overeenkomsten tussen uw bedrijf en KvINL en Sterkin gaan van rechtswege over op InstallQ. Als uw organisatie gebruik maakt van PO-nummers, dan zal de gefuseerde organisatie InstallQ deze in januari bij u opvragen en de facturatie 2019 verzorgen. Over de tarieven 2019 bent u recentelijk via de Nieuwsbrieven geïnformeerd. InstallQ heeft het voornemen om met ingang van 1 juli 2019 nieuwe Erkenningsregelingen (3.0) te lanceren. Tot die tijd is uw huidige erkenning onverkort geldig. In de periode juli 2019 – januari 2021 geldt een overgangsregeling die ertoe moet leiden dat met ingang van januari 2021 alle bij InstallQ aangesloten bedrijven werken volgens de nieuwe 3.0 erkenningsregelingen.
Nieuw logo Al onze uitingen zijn inmiddels voorzien van het nieuwe logo. Mocht u dit willen gebruiken voor uw bedrijf, dan kunt u dat bij ons opvragen in de juiste kleurstelling en vorm.
Bedrijven met een dubbele erkenning Er is een behoorlijk aantal bedrijven dat eenzelfde type erkenning heeft bij zowel KvINL als Sterkin. Deze bedrijven kunnen er uiteraard voor kiezen om de erkenning bij een van de stichtingen op te zeggen. Aangezien controle van werkzaamheden een verplicht onderdeel wordt van de 3.0 erkenning, ligt het voor de hand om bij een dubbele erkenning de KvINL-erkenning(en) op te zeggen, omdat deze niet gebaseerd is/zijn op deze controle.
Onafhankelijk en zelfstandig De fusie van de twee stichtingen tot InstallQ maakt de nieuwe organisatie een marktleider die volledig onafhankelijk en zelfstandig kan opereren. Dit leidt tot meer duidelijkheid en verbetering van de kwaliteit en veiligheid van installaties in Nederland. Ook zal de positie en herkenbaarheid van de erkende en gecertificeerde installateurs en opleidingen verbeteren ten opzichte van ‘beunhazen’. Verder heeft InstallQ door het samengaan meer financiële middelen voor het aanscherpen van kwaliteitsbeleid.
Installatiebedrijven en opleidingsinstellingen kunnen straks binnen één organisatie kiezen uit alle mogelijke regelingen. En er ontstaan kansen om andere erkenningsregelingen, die nauw verwant of gelijk zijn, over te nemen. Zo werkt InstallQ aan haar ‘één-loket-functie’ die de hele installatiebranche voordelen oplevert.
Bestuur en organisatie De directie van de nieuwe Stichting wordt gevormd door de heren Hans van den Berg (Algemene Zaken - Zoetermeer) en Wil van Ophem (Technische Zaken - Apeldoorn). De voorzitter van het bestuur is de heer Ed Nijpels.

De organisatie is in 2019 gehuisvest in Zoetermeer (centraal kantoor), Apeldoorn en Rotterdam, en blijft bereikbaar voor uw vragen op de bij u bekende telefoonnummers.

Met vriendelijke groet,           

 Peter (J.) van der Vorm               

Directeur Stichting Sterkin                 

Over Sterkin

Sterkin is een onafhankelijk keurmerk, dat de aanleg van veilige installaties bevordert.

Contact

Postadres: Postbus 20127, 7302 HC  Apeldoorn
Telefoon: 055 - 744 00 25
E-mail: info@sterkin.nl