STICHTING STERKIN

Erkenningsregeling 2.0

Geacht KvINL en/of Sterkin erkend installatiebedrijf,

Momenteel zijn er diverse ontwikkelingen op het gebied van Wet- en Regelgeving die er toe hebben geleidt dat de systematiek van de huidige erkenningsregelingen niet in alle gevallen voorziet in de toenemende eisen van opdrachtgevers.

Belangrijke ontwikkelingen die vragen om hogere kwaliteitseisen en –borging zijn de verwachte nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen en de toekomstige verlenging van aansprakelijkheid voor installateurs. De besturen van KvINL & Sterkin willen om deze reden in aanvulling op  de huidige erkenningsregelingen een erkenningsregeling introduceren die beter voorziet in de eisen van opdrachtgevers: de bijgevoegde erkenningsregeling 2.0.

De bestaande erkenningsregelingen zijn met name gebaseerd op opleiding en kennis van de zgn Technisch Beheerder, zijnde de Werkverantwoordelijke binnen het installatiebedrijf.  De voorliggende concept erkenningsregeling 2.0 is nadrukkelijk gericht op het beheersen van de risico’s bij het ontwerp, de aanleg en het beheer en Onderhoud van voorzieningen in woningen en woongebouwen.

De erkenningsregeling 2.0 geeft het raamwerk voor een zwaarder niveau van toekomstige KvINL & Sterkin erkenningsregelingen. De specifieke eisen per techniek gebied zullen in een later stadium worden toegevoegd in de bijlagen. Aspecten die onder andere aan de orde komen zijn kwalitatieve eisen met betrekking tot:

  • opleiding en bijscholing betrokken verantwoordelijke medewerkers
  • beschikking over voorgeschreven en Onderhouden outillage (normen en gereedschappen).
  • het uitvoeren van Werkzaamheden overeenkomstig wetgeving, normen en overige van toepassing zijn voorschriften
  • systeem van aanwijsbeleid en interne controles
  • het documenteren van de eigen controle van Werkzaamheden, en de Installatie

De erkenningsregeling 2.0 biedt een basis voor  B2B opdrachtgevers (aannemers) bij het invullen van hun verantwoordelijkheid in kader van Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB). Deze erkenningsregeling geeft invulling aan het “as built” gebouwdossier zoals bedoeld voor de zgn. Kwaliteitsborger in het kader van de WKB voor gebouwen in gevolgklasse 1.

Wij sturen u de erkenningsregeling 2.0 toe om twee hoofdredenen te weten:

  1. om u te informeren over de toekomstige erkenningsregeling die naar verwachting per 1 januari 2019 zal worden ingevoerd;
  2. u in de gelegenheid te stellen om inhoudelijk reactie / commentaar te geven op het raamwerk van de toekomstige erkenningsregeling. Uw kritiek kunt u vóór 8 september 2017 richten aan info@erkendinstallateur.nl Wij verzoeken u daartoe gebruik te maken van het kritiekformulier.

Te downloaden documenten:

  • De kritiekversie erkenningsregeling 2.0 klik hier;
  • Het kritiekformulier erkenningsregeling 2.0 (Wordversie) klik hier.

Indien gewenst zijn wij bereikbaar om u aanvullende informatie te geven. Hiervoor kunt u een mail sturen aan info@kvinl.nl of aan info@sterkin.nl.

Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Gert Jan Wilbrink
Directeur Sterkin

Over Sterkin

Sterkin is een onafhankelijk keurmerk, dat de aanleg van veilige installaties bevordert.

Contact

Postadres: Postbus 20127, 7302 HC  Apeldoorn
Telefoon: 055 - 744 00 25
E-mail: info@sterkin.nl