STICHTING STERKIN

Disclaimer

Auteursrecht

Alle teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via www.sterkin.nl en via www.echteinstallateur.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Privacy

Klik hier voor ons Privacy Statement

DISCLAIMER

Door de Sterkin site te bekijken en de daarop geboden informatie te lezen en te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

De gegevens op de Sterkin site zijn bedoeld ter informatie en kunnen zonder aankondiging wijzigen. Sterkin heeft alle zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de site. Sterkin staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Sterkin is niet verplicht om de geboden informatie en beeldmateriaal te actualiseren en om mogelijke fouten te corrigeren. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Sterkin aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook in verband met deze site. Het gebruik van de geboden informatie komt geheel voor eigen risico. Sterkin garandeert evenmin het functioneren van de site.

Op de site staan hyperlinks die u kunt gebruiken en/of wordt er verwezen naar informatie verstrekt door derden. Wij hebben deze informatie vooraf niet gecheckt. Daarom aanvaarden wij hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Sterkin behoudt zich alle rechten voor (w.o. auteursrechten, merkenrechten, octrooien) m.b.t. de op de site gepresenteerde informatie, zoals logo’s, grafisch materiaal, foto’s, teksten en film. Door het bezoeken van de site verkrijgt u geen licentie om iets van deze site te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen.

Op de site en disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Over Sterkin

Sterkin is een onafhankelijk keurmerk, dat de aanleg van veilige installaties bevordert.

Contact

Postadres: Postbus 20127, 7302 HC  Apeldoorn
Telefoon: 055 - 744 00 25
E-mail: info@sterkin.nl