Sterkin

Het doel van de Stichting Sterkin is het bevorderen van het aanleggen van veilige gas-, elektro-, en waterinstallaties.

Consumeter

Beoordeel het werk van uw installateur via onze consumeter. Voor uw verzekering is het belangrijk dat u in het bezit bent van een conformiteitsverklaring. Na invulling van de consumeter kunt u deze bij uw installateur aanvragen.

Zoek een installateur

Wilt u graag dat een Sterkin erkend installateur het werk bij u verricht, zoek dan naar een installateur die bij u in de buurt zit.

Veelgestelde vragen

Is u iets niet duidelijk ga dan naar onze FAQ (Veelgestelde vragen) en kijk of uw vraag erbij staat. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u ons mailen.

Sterkin logo

 • Vind hier uw Sterkin installateur

  Postcode
 • Consumeter

  Beoordeel het werk van uw installateur via onze consumeter en vraag bij uw installateur naar de conformiteitsverklaring.

Ontwerp Erkenningsregeling Inspectiebedrijven

Sterkin introduceert nieuwe erkenningsregeling voor inspectiebedrijven.
Belanghebbende kunnen tot en met 17 december 2014 opmerkingen, bezwaren en suggesties m.b.t. de ontwerpregeling indienen. Zie deze link voor meer informatie en de ontwerpregeling.
Sterkin Erkende installateurs worden op reguliere basis geïnspecteerd. Veiligheid en kwaliteit worden op deze manier door Sterkin gewaarborgd.


Wees bewust over de kwaliteit van het werk van uw installateur. Vraag om de contactkaart en vul de CONSUMETER in.

Laatste 5 nieuwsberichten

 • 17 Nov
  Aanpassing erkenningsregelingen
  Het betreft:Teneinde verwarring te voorkomen worden de bedrijven die namens Sterkin controles uitvoeren bij de erkenden niet langer “inspectiebedrijven” maar “controlebedrijven” genoemdArtikel 1: aanvullend opgenomen: definities van werkzaamheden Opgelegde sancties worden niet langer gemeld aan het controlebedrijf (dit had historisch gezien betekenis, nu echter niet meer).Artikel 11 lid 7: Het opnemen van de verplichting om desgevraagd binnen 10 werkdagen een lijst van uitgevoerde werkzaamheden op te leveren voor controles namens SterkinAanpassing tarieven overeenkomstig bestuursbesluitAanpassing outillage naar huidige stand der techniekTot en met 17 december 2014 kunnen belanghebbenden bezwaar aantekenen tegen de wijzigingen.De integrale aangepaste erkenningsregelingen zijn in de bijlagen opgenomen.
 • 27 Okt
  Vacature buitendienstmedewerker
  Deze bezoeken maken onderdeel van het kwaliteitsbeleid van Sterkin, waarbij wordt vastgesteld of de erkende bedrijven nog steeds voldoen aan de kwaliteitseisen volgens de erkenningsregeling.De functie omvat de volgende werkzaamheden:Plannen van bezoeken volgens een opgestelde cyclus, inclusief het maken van afspraken.Afleggen van bedrijfsbezoeken, inclusief het toetsen van naleving van de voorschriften voor erkenning. Het uitdragen van de doelstellingen en het beleid van Sterkin tijdens deze bezoeken
 • 27 Okt
  Exclusiviteit Sterkin installateurs
  Hierin is bepaald dat het door RFB ontwikkelde Power Safety en Management Systeem uitsluitend geïnstalleerd mag worden door Sterkin Erkende installateurs.Voor gebouweigenaren die dit systeem installeren, verstrekt Univé (Dichtbij) 10% korting op de verzekeringspremie.Zie onderstaande bijlage voor nadere informatie.Bij verkoop van een systeem kunnen de Sterkin installateurs thans gratis een training hiervoor krijgen
 • 17 Okt
  OK CV (Ketelkeur)
  Na overleg met de Stichting die dit gaat uitvoeren, zijn wij overeengekomen dat de Sterkin REG erkenning inhoudt dat u over voldoende kennis beschikt om in aanmerking te komen voor het kwaliteitslabel OK CV.Uiteraard is het aan u zelf of u dit label wilt, als aanvulling op uw Sterkin erkenning. Voor meer informatie verwijzen wij naar www.ok-cv
 • 29 Sep
  Installateursmiddagen elektra
  Dan gaat het bijvoorbeeld om veiligheid, EMC compatibiliteit en bliksembeveiliging. Dit stelt eisen aan de functionaliteit van aardingssystemen. Om de benodigde functies met elkaar te verenigen, speelt integratie van aardingssystemen daarnaast ook een steeds grotere rol.  Elke installateur van elektra komt in aanraking met vragen en/of problemen op het gebied van aarding

Inschrijven

U kunt zich als installateur inschrijven op de onderstaande evenementen

ConsuWijzer

Sterkin heeft de keurmerkentoets ondergaan. De betrouwbaarheid van het keurmerk is gewaardeerd op een 9.

consuwijzer_small.gif

Bekijk de toetsuitslag van Sterkin op de ConsuWijzer website